Tikotiput

Web-kehitys

Web-kehityksessä aiheena ovat responsiiviset verkkosivut. Responsiivisuus on nykypäivänä melkein välttämättömyys, koska älypuhelimet ja tabletit ovat yleistyneet ja erikokoisia näyttöjä on valtava määrä. Responsiivisuus tarkoittaakin juuri sitä, että verkkosivut näyttävät hyvältä kaiken kokoisilla näytöillä.

Opiskelun olemme aloittaneet aivan perusteista. HTML5 ja CSS3 ovat tulleet tutuiksi niillekin, jotka eivät olleet ennen näistä kielistä kuulleet tai niiden kanssa toimineet. Opiskelun tukena meillä oli käytössä Learning Responsive Web Design –kirja ja w3schools. Kurssin aikana tehdyt kirjalliset harjoitustehtävät olivat pitkälti kurssikirjassa esiintyvistä asioista. Alustana meillä oli käytössä Notepad++.

Kurssin osa-alueina olivat HTML, CSS, responsiivisuus, mediakyselyt, kuvat, fontit ja navigointi. Kuten yllä on mainittu, kurssi on aloitettu aivan perusteista. Ensimmäiset harjoitustehtävät käsittelivät HTML ja CSS-koodeja yleisesti, ja samalla aloimme rakentaa templatea kurssikirjan ohjeiden mukaan. Sitä mukaa kun kävimme harjoitustehtäviä läpi aina vain haastavampaan siirtyen, kehitimme myös templatea.

Kurssin loputtua olimme kaikki oppineet tekemään responsiivisen verkkosivun, Panda-templaten.