Tikotiput

Yrityksen tietoverkko

Tehtävänämme oli suunnitella PK-yrityksen lähiverkko MS Vision avulla. Yritys myy verkkoon liitettäviä verenpaine mittareita, jotka yritys myy itse, mutta teettää alihankkijalla.

Mittareita myydään verkkokaupassa ja asiakas pystyy liittämään mittarinsa yrityksen tarjoamaan verkkopalveluun.

Lähiverkosta oli löydyttävä seuraavat osastot ja palvelimet, joiden väliin määrättiin myös tiettyjä liikennevirtoja.

Yrityksessä on:
» Tuotekehitysosasto
» Myynti- ja markkinointiosasto
» Hallinto, johon kuuluu myös talous ja HR

Lähiverkossa tulee olla osastoille erilliset verkot. Yritys tarvitsee
» tuotekehityspalvelimen
» CRM-palvelimen
» hallinnollisten järjestelmien palvelimen
» verkkokauppapalvelimen
» verkkosivut markkinointia varten
» sähköpostipalvelimen
» varmuuskopiointipalvelimen
» mittarien verkkopalvelupalvelimen
» tietokantapalvelimen
  » Tietokantoja käyttävät CRM, hallinnolliset järjestelmät, mittariverkkopalvelu ja verkkokauppa
» Alihankkijoiden portaalin

Loimme verkkosuunnitelmamme myös vCore ohjelmaan asettaaksemme tehtävänannon mukaiset liikennevirrat (flows). vCoren avulla lisäsimme verkkoon myös IP-osoitteet sen mukaan mitkä palvelimet ovat julkisessa verkossa ja mitkä taas yksityisiä. Lisäksi asetimme verkkoon palomuuriksi reitittimen, jonka asetuksista asetimme sen sallimaan aikaisemmin määrittelemämme liikenteen.

Lisäsimme verkkoon myös muita palvelimia, joita tarvitaan verkon toiminnan tukemiseksi:
» DHCP
» Active Directory (AD) - eli käyttäjähallintapalvelin
» DNS, ellei käytetä ISP:n palveluja

Tietoverkkokuva