Tikotiput

Mahdolliset työnimikkeet

Ohjelmoija

Ohjelmoijien työtehtävänä on suunnitella ohjelmistoja johon tarvitaan mm. ohjelmointisaamista, käyttöjärjestelmien hallintaa sekä tietokantaosaamista. Myös projektiosaaminen ja yhteistyötaidot ovat työhön vaadittavia kriteereitä, sillä työtä tehdään paljon työryhmän jäsenenä.

Ongelmanratkaisutaidot ja looginen päättelykyky, järjestelmällisyys, suunnittelutaidot sekä suurien kokonaisuuksien hallinta ovat suuressa osassa ohjelmistosuunnittelua. Englannin taidot ovat myös todella tärkeitä, koska alalla ollaan tekemisissä paljon kyseisen kielen parissa esim. koodikielen merkeissä.

ICT-tukihenkilö

Tukihenkilön työtehtäviin kuuluu esimerkiksi käyttäjien opastus ohjelmistoihin ja laitteisiin liittyvissä ongelmissa. Tyypilliset taidot tällaisiin tehtäviin ovat mm. hyvä tekninen osaaminen, palveluhenkisyys sekä yhteystyötaidot. Tietysti täytyy olla myös tuntemusta laitteistoista, ohjelmistoista ja tietoliikenneverkoista. Myös tässä ammatissa englanti on tärkeä kielitaito, koska saatat tarvita sitä käsikirjoja ja käyttöohjeita varten puhumattakaan uuden tiedon hankkimisesta

Vaadittuja osaamisia

Aivan opintojen alussa saimme 4-hengen ryhmätehtävän, jossa meidän piti etsiä työpaikkailmoituksia hyödyntäen eri rekrytointipalveluja. Tehtävä suoritettiin hieman poikkeavissa ryhmissä siten, että molemmista luokistamme R1 ja R2 sekoitettiin ryhmät. Meidän www-tiimimmekin jakautui siis kahteen eri ryhmään ja alla olevat tiedot on koottu molempien ryhmien aikaansaannoksista.

Tehtävän tarkoituksena oli havainnollistaa millaisia taitoja ja osaamisia erilaisissa IT-alan työtehtävissä arvostetaan ja etsitään.

Olimme juuri harjoitelleet Excel-muotoisten kuvien ja kaavioiden tekemistä, joten tarkoituksena oli hyödyntää tätä tehtävää toteutettaessa.

Huomasimme, että tiettyjä ominaisuuksia arvostettiin lähes jokaisessa työtehtävässä riippumatta siitä, millainen tyyppinen työ on. Näitä oli esimerkiksi kielitaito ja ongelmanratkaisutaidot.

Myös tiettyjä työtehtäviä haettiin kaikista eniten.

Tehtävä varmasti avasi kaikille sitä, mitä osaamista tällä alalla tarvitaan, jotta työllistyy tulevaisuudessa.